Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Περισσότερα...

Τομείς Εξειδίκευσης

Τομείς Εξειδίκευσης

Τα στελέχη μας έχουν επιστημονική εξειδίκευση και μακρόχρονη πραγματική επαγγελματική εμπειρία

Περισσότερα...

Δημοσειύσεις

Δημοσειύσεις

Λάμπρος Κιτσαράς, Πάρης Πασσιάς, Σπυρίδων Τσαντίνης

Περισσότερα...

Προφίλ

Η δικηγορική εταιρεία «Κιτσαράς – Πασσιάς – Σφήκας – Τσαντίνης και Συνεργάτες» (KPST Law Firm) ιδρύθηκε το 2009 από τη συγχώνευση των Δικηγορικών γραφείων «Ιωαννίδης - Τσαντίνης και Συνεργατες» και «Κιτσαράς - Σφήκας και Συνεργάτες» και παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλο το φάσμα της ενεργούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η θητεία των εταίρων μας επί σειρά ετών σε κορυφαίες θέσεις ευθύνης και διοίκησης μερικών από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα (Κτηματολόγιο ΑΕ, ΟΤΕ ΑΕ), και η συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και τη Διοίκηση εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελεί το εχέγγυο για μια ρεαλιστική και επιχειρηματοκεντρική υποστήριξη των επιδιώξεων του πελάτη. Οι Δικηγόροι της KPST καλούνται συστηματικά, ως μέλη νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου σε βασικούς τομείς αιχμής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, (όπως ενδεικτικά του Αστικού και του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, του Διοικητικού Δικαίου και του Δικαίου του Περιβάλλοντος).Ο συνδυασμός της θεωρητικής κατάρτισης και επιστημονικής εγκυρότητας των Δικηγόρων μας με την επιχειρηματοκεντρική αντίληψη για την παροχή νομικών υπηρεσιών έχει αναγνωριστεί από την αγορά. Στους πελάτες της KPST συγκαταλέγονται

 • Τραπεζικές εταιρείες
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Μεγάλες εισηγμένες εμπορικές εταιρείες όλων των εμπορικών κλάδων
 • Μεγάλες εισηγμένες βιομηχανικές εταιρείες
 • Οργανισμοί του Δημοσίου
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Αεροπορικές εταιρείες
 • Ναυτιλιακές εταιρείες
 • Εταιρείες και όμιλοι Real Estate
 • Λογιστικές εταιρείες
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Τεχνικές και μελετητικές εταιρείες
 • Εκδοτικοί οίκοι
 • Δήμοι
 • Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα

Η εταιρία μας είναι σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου σε ζητήματα που αφορούν στην αποκρατικοποίηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ειδικά στον τομέα της αξιοποίησης των ακινήτων του Οργανισμού.

 

Επικοινωνία